Kvalitetsspelet

Varsågod, här kan du ladda ned ett gratis företagsspel: KVALITETSSPELET!

KVALITETSSPELET hjälper ditt företag att göra en övergripande utvärdering av verksamhetens kvalitet – vilka områden ni är bra på och vilka områden som kan förbättras. Spelet kan användas som förarbete inför en certifiering i svensk kvalitetsstandard.

  • Skriv ut spelreglerna på papper. Skriv ut spelplanen i A3-format och frågekorten (A4) på ett kraftigare papper eller klistra upp på kartong.
  • Bestäm en halvdag för att spela och bjud in deltagarna. Lämpligt antal är upp till 8 personer, men det går att vara flera (se spelreglerna)
  • Sätt igång!

SPELREGLER_Kvalitetsspelet (pdf)

Spelfrågor

Spelplan_A3 (pdf)