Let’s communicate! 

Naiku Trend är företaget inom text och språk. Jag hjälper dig med textproduktion, korrekturläsning,
administrativa tjänster och översättning från ett flertal språk.
Här kan du också ladda ner ett företagsspel för att identifiera förbättringsområden eller beställa böcker.


Naiku Trend offers text production as well as translation and proofreading services.