To succeed in business you must communicate.
Good communication is everything.

Naiku Trend är företaget inom språk och text. Jag erbjuder textproduktion, korrekturläsning och översättning från ett flertal språk.Här kan du även köpa produkter som böcker, ett företagsspel och den nya skrivkursen för småföretagare.


Naiku Trend offers translation services, text production and proofreading services.