Let’s communicate! 

Naiku Trend är företaget inom text och språk. Jag hjälper dig med textproduktion,
korrekturläsning, administrativa tjänster och översättning från ett flertal språk.


Naiku Trend offers text production as well as translation and proofreading services.