CV – bland kursintygen

 • Copywriting på Berghs School of Communication (steg 1 & 2)
 • Vagabonds reseskrivarkurs (2016)
 • Utveckling av e-tjänster/informatik på Högskolan Dalarna
 • Italienska på Göteborgs Universitet (kurs A) och Högskolan Dalarna (kurs B-D)
 • Integrerad internrevision (ISO 9001 + Miljö- och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer), Canea
 • Business Vocabulary (H&R) – Advanced, T. Hunter
 • Förändringsarbete i arbetslivet, Högskolan Dalarna, och TQM/facilitor course, Stora Enso
 • Personalarbetets grunder, MG-gruppen
 • Applied Project Management (projektledarutbildning), Wenell
 • International Secretary/Internationell chefssekreterarutbildning i Stockholm, Brighton och Lausanne
  (including English and French business language)
 • Treårig ekonomisk-språklig linje (engelska, franska, spanska)
 • Övriga skrivkurser:
  • How to write for the web (e-learning, Stora Enso)
  • Kom igång och skriv & Skriv boken, Multimanus
  • Jenny Bäfvings express-novellkurs