Välj en sida

Tjänster/Services

Översättningar/Translations

Naiku Trend offers professional translations from English, Italian, French & Spanish to Swedish.

I specialise in the following areas: business, IT, HR, economy, quality management, travel, manuals, training and health.

Not on the list? Contact me to discuss your project and get a free quote. No assignment is too small. For larger projects, I might use my network of co-workers. Don’t hesitate to make an enquiry to: helene(at)naikutrend.se

Price: 0,07 EUR/word or ask for a fixed price.

Texter & korrekturläsning/Text and proofreading

Behöver du hjälp med broschyrer, webb eller att skriva till myndigheter på svenska?
Korrekturläsning? Kontakta mig!

Webbkurs

Snabbkurs för dig som sköter ”allt” på firman.
– Skapa förtroende
– Skaffa fler läsare
– Nå ut till kunderna

Läs mer om kursen!