Här kommer del 4 i “Skrivtips från A till Ö” –  lär dig skriva så att du når ut med ditt budskap!

 

J – mejl med j

Jo, det stavas mejl på svenska. Eller e-post.

Funderar du över hur engelska ord uttrycks och stavas på svenska finns hjälp hos Språkrådet
eller hos Datatermgruppen

Och du, skriv inte för långa mejl! Ta upp det viktigaste först. (Hur långt läser du själv innan du tröttnar? )

 

K –Klarspråk enligt lag

11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Detta är den s.k. klarspråksparagrafen i Språklagen, som innebär att alla myndigheter och annan offentlig verksamhet kort uttryckt måste skriva så att vanligt folk begriper.

”(…)Språket ska följa den officiella språkvårdens rekommendationer och kunna förstås av den enskilde. Det kräver ett enkelt språk, det vill säga ett språk utan svårbegripliga ord och med en enkel och tydlig grammatisk uppbyggnad. Med begripligt språk menas att språket ska vara anpassat så att mottagaren bör kunna förstå. Även den grafiska utformningen ska vara enkel och tydlig.

Man bör så långt som möjligt också ta hänsyn till särskilda kommunikativa behov hos olika grupper, t.ex. personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning. Detta kan göras genom att presentera innehåll på olika sätt efter behov: på särskilt lättläst svenska, i punktskrift, i talad eller multimedial form, eller på ett annat språk än svenska.(…)”

 

L – Läsbarhet & läslighet

Läsbarhet är ett mått på språklig svårighetsgrad. Långa konstiga ord och många bisatser kan ge sämre läsbarhet. Läslighet har istället att göra med hur bra något går att läsa genom att använda ett tydligt teckensnitt, uppdelning av stycken eller mörka bokstäver på ljus botten istället för text och bakgrund i liknande färger etc.

Stycket precis ovanför hade 50 i läsbarhetsindex, vilket innebär att den är medelsvår och normal för en tidningstext.
Testa svensk text på www.lix.se och engelsk på: http://gunning-fog-index.com/