Här kommer veckans tips i serien “Skrivtips från A till Ö” för dig som vill skriva tydligt, läsbart och nå fram med ditt budskap.

M – Maskulin form, som i Bäste läsare

I gammal svenska böjde vi adjektiv efter genus. När det gällde en man, skulle ordet böjas med ”e ”på slutet, till exempel den åldrade/sjuke/rike/döde mannen. Ett brev kunde börja med Käre Sven eller Bäste Åke.
Formen används fortfarande, men ofta fel. Som kvinna känner man sig lätt lite manhaftig när man tilltalas”Bäste Maja”, ”Käre Anita” eller ”Den utnämnde är Therese…”

 

N – Nya ögon

Låt din text vila och läs igenom senare med “nya ögon” så hittar du mycket lättare eventuella fel. Du kommer också att se hur du kan göra förbättringar, till exempel ta bort onödiga ord och formuleringar.

Du kan också ändra till ett Nytt teckensnitt för att se din text på ett annat sätt. Det är ett knep som författaren Eva Holmquist har när hon korrekturläser. Läs några fler av Evas tips