Jag såg en föreläsning om kreativitet av John Cleese på youtube idag, som inspirerade till en bloggpost på min privata blogg. Sedan kom jag på att den passar väldigt bra här också, så varsågoda:

Alla är kreativa! Ja, enligt forskningen och enligt John Cleese, som är en efterfrågad föreläsare om kreativitet.

Vad han har upptäckt – och även forskningen vid bland annat Harvard – är att det som krävs, är förutsättningar. Den viktigaste förutsättningen är att få och/eller ta sig tid till att vara kreativ.

Här kommer hans sex punkter för kreativitet:

1) Plats – sitt på en plats där du/ni får vara i fred.

2) Avsätt tid. Cirka 1 1/2 timme är lagom, enligt Cleese. För lång tid gör att man vill ha paus (kaffe, toalett etc). Med för kort tid hinner man inte slappna av och ställa om sig till “öppet läge”.

“Öppet läge” är då vi släpper in kreativiteten. Det motsatta, “stängt läge”, behöver vi när vi ska fokusera på att utföra/implementera våra idéer.

3) Tid – fram till deadline. Om det inte är dags att leverera NU – vänta då med att leverera lösningen tills det är deadline. Ofta kommer man på något ÄNNU BÄTTRE om man får fundera lite till.

4) Självtillit. Var inte rädd för att göra fel.

5) Humor. Får oss snabbt i “öppet läge”.

6) Kreativiteten blir högre när man är flera. Att brainstorma idéer 2-10 personer säger Cleese (5-8 enligt forskningen) är effektivare än att sitta ensam. Men, bara om alla känner sig trygga med varandra så att man törs uttala de tokiga idéerna utan att någon dömer dem som “fel”.  Det som verkar mest fel till en början, kan vara det som ger uppslag till den bästa lösningen.

Om kreativ brainstorming skriver jag i min kommande bok också  – “Förbättringsvägen. Verktyg & inspiration för företagets utveckling”.