Välkommen till del 3 i Skrivtips från A-Ö, för dig som vill skriva så att ditt budskap når ut.

 

G – Gemener

Gemen är detsamma som ”liten bokstav”. Motsatsen heter versal och används i början av en mening, i namn eller i sociala media och mejl när man är arg.

Ett vanligt misstag är att inleda veckodagar och månader med versal, som i engelskan. På svenska stavas alla veckodagar och månader med gemener.

 

H – Helvetica

Typsnittet Helvetica skapades 1957 av Max Miedinger. Bokstäverna saknar seriff, d.v.s. den lilla klacken på varje bokstav, som gör text lättläst i tryck. Helvetica lämpar sig därför bäst på skärm och i kortare textstycken. Både Helvetica och varianten Helvetica Neue har blivit mycket populära i annonser och broschyrer. I större textmassor, t.ex. i en skönlitterär roman, blir Helvetica svårläst och man bör istället välja ett typsnitt med seriff.

Till typsnittets 50-årsjubileum gjordes dokumentärfilmen Helvetica om grafisk design och typografi, av Gary Hustwit.

 

I – Ingress

Ingressen är en introduktion av artikel eller nyhetstext, där du sammanfattar det viktigaste av innehållet med max 35 ord. Du ska fånga läsaren, för att sedan inleda brödtexten med det viktigaste först för att fortsätta hålla läsarens intresse uppe. Lägg extra fakta som inte är någon nyhet, sist.