Den här veckan har det gått framåt med “Kvalitetsspelet”. Det är ett företagsspel som extramaterial till kvalitetshandboken jag skriver. Eller, egentligen två spel. Det första blir ett lärospel, där man testar sina kunskaper i kvalitetsledning. Det andra använder man för utvärdering av verksamheten. Tanken är att man ska spela i grupp på sin arbetsplats.

Kul att hålla på med! Spelet är lättare än boken. Det svåra med boken är att hitta rätt nivå och vad man ska ha med. Det finns ju hur mycket som helst att skriva!

Den tryckta boken med spel beräknas vara klar till bokmässan i slutet på september. Som e-bok kommer den förhoppningsvis ut tidigare, men då utan spel.

Har du förslag på ett bättre namn på boken + spelet, så hör av dig! Bästa förslaget får ett ex av bok + spel.