Mer om själva skrivandet. Hur skriver man läsvänligt?

Tänk på hur du skriver
– Undvik passiv form, substantivsjuka, gammaldags svenska och kanslisvenska. Ett styltigt, högtravande språk gör ditt budskap mer svårläst.
– Använd fackspråk bara om du vänder dig till dem som förstår.

Exempel
UNDVIK: Ett nytt koncept skall framtas
SKRIV HELLRE: Vi ska ta fram ett nytt koncept

UNDVIK: Vi kommer tillse att…
SKRIV HELLRE: