Naiku Trend

To succeed in business you must communicate.
Good communication is everything.

Naiku Trend är företaget inom språk, hälsa och kvalitetsarbete. Bland de tjänster vi erbjuder återfinns översättning från ett flertal språk, textproduktion och korrekturläsning. Här kan du även köpa böcker, spel och appar inom ovan nämnda områden.


Naiku Trend is here to help you offer you service such as translation, text production and proof reading. We are also working with wellness and quality management.