“Krångla inte till det!”

Ett exempel från verkligheten

Begripligt? Bedöm själv.

“Om det är uppenbart att i det enskilda fallet väsentlig och bestående ändring inträtt i de förhållanden som legat till grund för bestämmande av ersättningen vid invaliditet, kan omprövning ske.”

Hur skriver jag läsbart?

– Undvik passiv form, “substantivsjuka”, gammaldags svenska och kanslisvenska. Ett styltigt, högtravande språk gör ditt budskap mer svårläst.
– Använd bara fackspråk om du vet att läsarna är insatta.
– Använd inte förkortningar i onödan.

EXEMPEL

Ett nytt koncept skall framtas.
SKRIV HELLRE: Vi ska ta fram ett nytt koncept.

Vi kommer tillse att…
SKRIV HELLRE: Vi kommer se till att…

Åtgärder kring proceduren ska ske och förändringar genomföras.
SKRIV HELLRE: Vi ska åtgärda och förändra proceduren.

Läsbarhetsindex

Ett bra sätt att testa om en text är lätt eller svår att läsa, är att använda LIX (läsbarhetsindex). Klistra in ett textstycke, lägg in en dokumentfil eller länk till hemsida på:

www.lix.se